Pe timpul ceremoniei oficiale - foto Dumitru Toma
(The official ceremony)Ministrul Mihai Stãniºoarã ºi ministrul Dragan ©utanovac salutã drapelul naþional - foto Dumitru Toma
(Minister Mihai Stãniºoarã and Minister Dragan ©utanovac saluting the National Colors)Primirea oficialului sârb la Ministerul Apãrãrii Naþionale - foto Dumitru Toma
(Official reception of the Serb defence minister at the Defence Ministry HQ)
Pe timpul ceremoniei oficiale - foto Dumitru Toma
(The official ceremony)
Vizualizat: 510 ori.
Ministrul Mihai Stănișoară și ministrul Dragan ©utanovac salută drapelul național - foto Dumitru Toma
(Minister Mihai Stănișoară and Minister Dragan ©utanovac saluting the National Colors)
Vizualizat: 515 ori.
Primirea oficialului sârb la Ministerul Apărării Naționale - foto Dumitru Toma
(Official reception of the Serb defence minister at the Defence Ministry HQ)
Vizualizat: 504 ori.
Ministrul Stãniºoarã întampinã delegaþia sârbã - foto Dumitru Toma
(Minister Stãniºoarã welcomes the Serb delegation)Delegaþia românã pe timpul întâlnirii oficiale la sediul MApN - foto Dumitru Toma
(Romanian delegation participating in the official meeting at the ministry HQ)Cele douã delegaþii pe timpul discuþiilor oficiale purtate la sediul ministerului - foto Dumitru Toma
(The two delegations during their official talks at the ministry)
Ministrul Stănișoară întampină delegația sârbă - foto Dumitru Toma
(Minister Stănișoară welcomes the Serb delegation)
Vizualizat: 521 ori.
Delegația română pe timpul întâlnirii oficiale la sediul MApN - foto Dumitru Toma
(Romanian delegation participating in the official meeting at the ministry HQ)
Vizualizat: 530 ori.
Cele două delegații pe timpul discuțiilor oficiale purtate la sediul ministerului - foto Dumitru Toma
(The two delegations during their official talks at the ministry)
Vizualizat: 465 ori.
Cei doi miniºtri pe timpul schimbului de cadouri simbolice - foto Dumitru Toma
(The two ministers exchanging symbolic gifts)Cei doi miniºtri pe timpul declaraþiilor de presã - foto Dumitru Toma
(The two ministers during their press statements)Reprezentanþi media ºi oficialitãþi militare prezente la declaraþiile de presã - foto Dumitru Toma
(Media representatives and military officials attending the press statements)
Cei doi miniștri pe timpul schimbului de cadouri simbolice - foto Dumitru Toma
(The two ministers exchanging symbolic gifts)
Vizualizat: 545 ori.
Cei doi miniștri pe timpul declarațiilor de presă - foto Dumitru Toma
(The two ministers during their press statements)
Vizualizat: 477 ori.
Reprezentanți media și oficialități militare prezente la declarațiile de presă - foto Dumitru Toma
(Media representatives and military officials attending the press statements)
Vizualizat: 495 ori.