Curs de salvatori de vieți pe câmpul de luptă (Combat Life Saver)

Acordarea primului ajutor (First aid)- foto Gabriel Pãtraºcu

Acordarea primului ajutor (First aid)- foto Gabriel Pătrașcu