Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Defilarea Gãrzii de Onoare în faþa Mausoleului de la Mãrãºeºti (The Guard of Honor in frony of Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Defilarea Gărzii de Onoare în fața Mausoleului de la Mărășești (The Guard of Honor in frony of Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin