Comemorarea a 92 de ani de la „Bătălia de la Mărășești” (The Marasesti Battle's 92nd commemoration)

Militarii garnizoanei Focºani depun coroane de flori la Mausoleul de la Mãrãºeºti (Militaries from Focsani garrison lay wreaths at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cãtãlin

Militarii garnizoanei Focșani depun coroane de flori la Mausoleul de la Mărășești (Militaries from Focsani garrison lay wreaths at Marasesti Mausoleum)- foto Dina Cătălin