Vizita oficială a șefului SMG în SUA (Chief of General Staff in official visit in the United States of America)

ªefii apãrãrii din SUA ºi Romania, la finalul ceremoniei de decorare (Chiefs of Defense from Romania and the USA, at the end of the ceremony of awards)- foto SUA

Șefii apărării din SUA și Romania, la finalul ceremoniei de decorare (Chiefs of Defense from Romania and the USA, at the end of the ceremony of awards)- foto SUA