Vizita oficială a șefului SMG în SUA (Chief of General Staff in official visit in the United States of America)

ªeful SMG discutã cu ofiþeri de la ªcoala de Instruire a militarilor pentru nave rapide de suprafaþã (Chief of General Staff speaks with the officers from the Training School)- foto Kathryn Whittenberger

Șeful SMG discută cu ofițeri de la Școala de Instruire a militarilor pentru nave rapide de suprafață (Chief of General Staff speaks with the officers from the Training School)- foto Kathryn Whittenberger