A II-a zi de tabără (The second day)

Cercetaºii viziteazã Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apãrare (Aspect from the visit to Defense Resources Management Regional Department) - foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii vizitează Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (Aspect from the visit to Defense Resources Management Regional Department) - foto Cristian Dumitrescu