A II-a zi de tabără (The second day)

Profesorul Nicolae Olteanu oferã explicaþii cercetaºilor pe timpul vizitei la Muzeul Primei ªcoli Româneºti (Professor Nicolae Olteanu speaks about the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu

Profesorul Nicolae Olteanu oferă explicații cercetașilor pe timpul vizitei la Muzeul Primei Școli Românești (Professor Nicolae Olteanu speaks about the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu