A II-a zi de tabără (The second day)

În drum spre Muzeul Primei ªcoli Româneºti - din ªcheii Braºovului (On the way to the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu

În drum spre Muzeul Primei Școli Românești - din Șcheii Brașovului (On the way to the First Romanian School Museum)- foto Cristian Dumitrescu