A IV-a zi de tabără (The fourth day)

Cercetaºii salutã sosirea din misiune a avionului IAR- 99 ªOIM (The scouts salute the IAR 99 SOIM arrival from mission)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii salută sosirea din misiune a avionului IAR- 99 ȘOIM (The scouts salute the IAR 99 SOIM arrival from mission)- foto Cristian Dumitrescu