Marºul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Naþional-Piaþa Ovidiu (The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu) - foto ªtefan CiocanFanfara militarã în formaþie pe bulevard (The Military Band on march)- foto ªtefan Ciocan Muzica militarã rãsunã în Constanþa (The Military Band on march in Constanta)  - foto ªtefan Ciocan
Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu (The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 465 ori.
Fanfara militară în formație pe bulevard (The Military Band on march)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 451 ori.
Muzica militară răsună în Constanța (The Military Band on march in Constanta) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 422 ori.
Spectatori ºi totodatã participanþi la sãrbãtoarea militarã  (Watching the Military Band on march)- foto ªtefan CiocanPiaþa Ovidiu este animatã de participanþii la concertul fanfarei militare (Participants in the Military Band's concert in Piata Ovidiu)- foto ªtefan CiocanÎn faþa Muzeului de Istorie ºi Arheologie concerteazã fanfara militarã (The Military Band in concert in frony of the Museum of History and Archeology)- foto ªtefan Ciocan
Spectatori și totodată participanți la sărbătoarea militară (Watching the Military Band on march)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 388 ori.
Piața Ovidiu este animată de participanții la concertul fanfarei militare (Participants in the Military Band's concert in Piata Ovidiu)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 400 ori.
În fața Muzeului de Istorie și Arheologie concertează fanfara militară (The Military Band in concert in frony of the Museum of History and Archeology)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 409 ori.
Concertul susþinut de fanfara militarã în Piaþa Ovidiu (The Military Band in concert in  Piata Ovidiu) - foto ªtefan CiocanMuzica militarã pe placul tuturor (Everybody listen to the military music)- foto ªtefan Ciocan
Concertul susținut de fanfara militară în Piața Ovidiu (The Military Band in concert in Piata Ovidiu) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 478 ori.
Muzica militară pe placul tuturor (Everybody listen to the military music)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 389 ori.