Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Marºul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Naþional-Piaþa Ovidiu (The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu) - foto ªtefan Ciocan

Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu (The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu) - foto Ștefan Ciocan