Pregãtirea pentru începerea programului de dimineata (Preparations for the morning programme))- foto Cristian DumitrescuTinerii cercetaºi se pregãtesc pentru o nouã zi de tabãrã (Ready for a new day)- foto Gelu MironCe-i în mânã nu-i minciunã (No hungry, but better to have what to eat) - foto Cristian Dumitrescu
Pregătirea pentru începerea programului de dimineata (Preparations for the morning programme))- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 912 ori.
Tinerii cercetași se pregătesc pentru o nouă zi de tabără (Ready for a new day)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 903 ori.
Ce-i în mână nu-i minciună (No hungry, but better to have what to eat) - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1023 ori.
Cercetaºii primesc "raþia" de mâncare (The scouts receive thir food)- foto Gelu MironServirea micului dejun în tabãra de la Cheile Râºnoavei (Breakfast in Chile Rasnoavei camp)- foto Gelu MironCpt. Cezar Popa prezintã programul zilei dedicate orientãrii în teren (Captain Cezar Popa presents the orientation in terrain programme)- foto Gelu Miron
Cercetașii primesc "rația" de mâncare (The scouts receive thir food)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 1042 ori.
Servirea micului dejun în tabăra de la Cheile Râșnoavei (Breakfast in Chile Rasnoavei camp)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 992 ori.
Cpt. Cezar Popa prezintă programul zilei dedicate orientării în teren (Captain Cezar Popa presents the orientation in terrain programme)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 933 ori.
Cercetaºii învaþã sã se orienteze cu ajutorul busolei (The scouts learn to use the compass)- foto Cristian DumitrescuPe grupuri, cercetaºii executã orientarea cu busola (Orientation with the compass lesson)- foto Gelu MironBine ascunºi în urmãrirea "inamicului" (Well hidden, watching the "enemy") - foto Gelu Miron
Cercetașii învață să se orienteze cu ajutorul busolei (The scouts learn to use the compass)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 986 ori.
Pe grupuri, cercetașii execută orientarea cu busola (Orientation with the compass lesson)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 946 ori.
Bine ascunși în urmărirea "inamicului" (Well hidden, watching the "enemy") - foto Gelu Miron
Vizualizat: 898 ori.
Cercetaº bine ascuns, în aºteptarea adversarului (The scout is waiting for the enemy)  - foto Cristian DumitrescuPe timpul executãrii focului asupra "inamicului" (During the fire against the "enemy")- foto Gelu MironCercetaº executã foc asupra "inamicului" (Fire against the "enemy")- foto Gelu Miron
Cercetaș bine ascuns, în așteptarea adversarului (The scout is waiting for the enemy) - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 892 ori.
Pe timpul executării focului asupra "inamicului" (During the fire against the "enemy")- foto Gelu Miron
Vizualizat: 862 ori.
Cercetaș execută foc asupra "inamicului" (Fire against the "enemy")- foto Gelu Miron
Vizualizat: 925 ori.
Cercetaºii discutã despre planul de atac (Making plans for the attack)- foto Cristian DumitrescuCercetaºii discutã planul de luptã (The scouts are discussing the attack)- foto Gelu MironSe înainteazã încet, dar sigur, spre poziþiile "inamicului"(Slowly, but safety towards the "enemy") - foto Cristian Dumitrescu
Cercetașii discută despre planul de atac (Making plans for the attack)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 893 ori.
Cercetașii discută planul de luptă (The scouts are discussing the attack)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 881 ori.
Se înaintează încet, dar sigur, spre pozițiile "inamicului"(Slowly, but safety towards the "enemy") - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 875 ori.