A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Aspecte din timpul jocului de recuperare a mãrului din apã (Aspect from the game -the pull out of the apple from the water)  - foto Gelu Miron

Aspecte din timpul jocului de recuperare a mărului din apă (Aspect from the game -the pull out of the apple from the water) - foto Gelu Miron