A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Bine ascunºi în urmãrirea "inamicului" (Well hidden, watching the "enemy") - foto Gelu Miron

Bine ascunși în urmărirea "inamicului" (Well hidden, watching the "enemy") - foto Gelu Miron