A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Cercetaº bine ascuns, în aºteptarea adversarului (The scout is waiting for the enemy)  - foto Cristian Dumitrescu

Cercetaș bine ascuns, în așteptarea adversarului (The scout is waiting for the enemy) - foto Cristian Dumitrescu