A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Cpt. Cezar Popa prezintã programul zilei dedicate orientãrii în teren (Captain Cezar Popa presents the orientation in terrain programme)- foto Gelu Miron

Cpt. Cezar Popa prezintă programul zilei dedicate orientării în teren (Captain Cezar Popa presents the orientation in terrain programme)- foto Gelu Miron