A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Cercetaºii învaþã sã se orienteze cu ajutorul busolei (The scouts learn to use the compass)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii învață să se orienteze cu ajutorul busolei (The scouts learn to use the compass)- foto Cristian Dumitrescu