Comemorarea eroilor prin depuneri de coroane la "Crucea Marinarilor" (Lay of wreaths at "Crucea marinarilor" - Commemoration of Heroes)

Consilierul ministrului, Horia Matei, oferã emblema de merit din partea ministrului apãrãrii naþionale (Minster's Adviser Horia Matei offers the Emblem of Merit in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion Burghiºan

Consilierul ministrului, Horia Matei, oferă emblema de merit din partea ministrului apărării naționale (Minster's Adviser Horia Matei offers the Emblem of Merit in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion Burghișan