Întâmpinarea oficialitãþilor pe faleza Dunãrii de la Brãila (Receive of officials on Danube's cliff) - foto Forþele Navale BrãilaFanfara militarã din Brãila pe timpul ceremonialului dedicat Zilei Marinei (Military Band during the ceremony) - foto Forþele Navale BrãilaFaleza Dunãrii de la Brãila plinã de mulþimea adunatã la sãrbãtoare (The people participating in the ceremony on Danube's cliff)- foto Forþele Navale Brãila
Întâmpinarea oficialităților pe faleza Dunării de la Brăila (Receive of officials on Danube's cliff) - foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 499 ori.
Fanfara militară din Brăila pe timpul ceremonialului dedicat Zilei Marinei (Military Band during the ceremony) - foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 449 ori.
Faleza Dunării de la Brăila plină de mulțimea adunată la sărbătoare (The people participating in the ceremony on Danube's cliff)- foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 461 ori.
Exerciþii demonstrative pe Dunãre la Brãila (Demonstrative exercises on Danube river)- foto Forþele Navale BrãilaSpectacol pe Dunãre de Ziua Marinei (Show on Danube river to celebrate the Navy's Day)- foto Forþele Navale BrãilaSosirea Zeului Neptun pe Dunãre (Neptun god arrives on the danube river)- foto Forþele Navale Brãila
Exerciții demonstrative pe Dunăre la Brăila (Demonstrative exercises on Danube river)- foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 516 ori.
Spectacol pe Dunăre de Ziua Marinei (Show on Danube river to celebrate the Navy's Day)- foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 453 ori.
Sosirea Zeului Neptun pe Dunăre (Neptun god arrives on the danube river)- foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 485 ori.
Jocuri marinãreºti (Sailors' games)- foto Forþele Navale BrãilaJocuri demonstrative ale marinarilor brãileni(Demonstrative games) - foto Forþele Navale Brãila
Jocuri marinărești (Sailors' games)- foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 487 ori.
Jocuri demonstrative ale marinarilor brăileni(Demonstrative games) - foto Forțele Navale Brăila
Vizualizat: 501 ori.