Cercetaºii, în formaþie, la festivitatea de închidere a taberei de varã (In formation during the Summer Camp closing ceremony)- foto Cristian DumitrescuComandantul taberei de cercetaºi, mr. Mihaela Iliescu, pe timpul ceremoniei de închidere a activitãþilor (Major Mihaela Iliescu, the Summer Camp commander during the closing ceremony)- foto Gelu MironCercetaºul Tedy Sopron primeºte premiul oferit din partea Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice, de participare la tabãrã (Scout Tedy Sopron receives the prize offered by the Information and Public Relations Directorate)- foto Gelu Miron
Cercetașii, în formație, la festivitatea de închidere a taberei de vară (In formation during the Summer Camp closing ceremony)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 828 ori.
Comandantul taberei de cercetași, mr. Mihaela Iliescu, pe timpul ceremoniei de închidere a activităților (Major Mihaela Iliescu, the Summer Camp commander during the closing ceremony)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 834 ori.
Cercetașul Tedy Sopron primește premiul oferit din partea Direcției Informare și Relații Publice, de participare la tabără (Scout Tedy Sopron receives the prize offered by the Information and Public Relations Directorate)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 767 ori.
Premii oferite de DIRP cercetaºilor cu ocazia festivitãþii de închidere a taberei (The prizes offered by the Information and Public Relations Directorate)- foto Gelu MironBucuroºi ºi plini de premii în ultima zi a taberei (Happy and with a lot of prizes in the last day in the camp)- foto Gelu MironReprezentantul DIRP, col. Liviu Dragoman, îi felicitã pe toþi cercetaºii participanþi la tabãrã (COL.Liviu Dragoman, the Information and Public Relations Directorate  representative congratulates the scouts)- foto Cristian Dumitrescu
Premii oferite de DIRP cercetașilor cu ocazia festivității de închidere a taberei (The prizes offered by the Information and Public Relations Directorate)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 764 ori.
Bucuroși și plini de premii în ultima zi a taberei (Happy and with a lot of prizes in the last day in the camp)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 905 ori.
Reprezentantul DIRP, col. Liviu Dragoman, îi felicită pe toți cercetașii participanți la tabără (COL.Liviu Dragoman, the Information and Public Relations Directorate representative congratulates the scouts)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 862 ori.
Foto de grup (Family photo)- foto Gelu Miron
Foto de grup (Family photo)- foto Gelu Miron
Vizualizat: 1006 ori.