Sfinŝirea Bisericii militare cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"

Aspect din timpul ceremoniei de sfinþire - foto George Boban

Aspect din timpul ceremoniei de sfinŝire - foto George Boban