Amiralul Gheorghe Marin, ºeful Statului Major General, ureazã bun venit delegaþiei portugheze (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff welcomes the Portuguese delegates) - foto Petricã MihalacheAspecte de la primirea oficialã (Aspect from the official receive)- foto Petricã MihalacheDelegaþia românã pe timpul primirii oficiale (Romanian delegates during the official receive)- foto Petricã Mihalache
Amiralul Gheorghe Marin, șeful Statului Major General, urează bun venit delegației portugheze (Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff welcomes the Portuguese delegates) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 616 ori.
Aspecte de la primirea oficială (Aspect from the official receive)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 508 ori.
Delegația română pe timpul primirii oficiale (Romanian delegates during the official receive)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 531 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Armate ale Portugaliei salutã delegaþia românã (The Romanian delegates are introduced to the Chief of Staff of the Portuguese Armed Forces)- foto Petricã MihalacheGeneralul Luis Vasco Valenca Pinto pe timpul ceremoniei oficiale (General Luis Vasco Valenca Pinto during the official ceremony)- foto Petricã MihalacheAspecte din timpul convorbirilor oficiale cu ºeful SMG, amiralul Gheorghe Marin (Aspect from the official talks with Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff)- foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Portugaliei salută delegația română (The Romanian delegates are introduced to the Chief of Staff of the Portuguese Armed Forces)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 558 ori.
Generalul Luis Vasco Valenca Pinto pe timpul ceremoniei oficiale (General Luis Vasco Valenca Pinto during the official ceremony)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 744 ori.
Aspecte din timpul convorbirilor oficiale cu șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin (Aspect from the official talks with Admiral Gheorghe Marin, chief of General Staff)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 541 ori.
Secretarul de stat Dan Tãtaru pe timpul primirii oficiale a delegaþiei portugheze (State Secretary Dan Tataru during the official meeting with the Portugueses delegates))- foto Petrica MihalacheSecretarul de stat Dan Tataru împreunã cu membrii delegatiei române pe timpul primirii la sediul MApN (State Secretary Dan Tataru and the Romanian delegates during the receive at the MoND HQ)- foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat Dan Tătaru pe timpul primirii oficiale a delegației portugheze (State Secretary Dan Tataru during the official meeting with the Portugueses delegates))- foto Petrica Mihalache
Vizualizat: 448 ori.
Secretarul de stat Dan Tataru împreună cu membrii delegatiei române pe timpul primirii la sediul MApN (State Secretary Dan Tataru and the Romanian delegates during the receive at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 540 ori.