Deschiderea cursurilor Școlii de Vară de la Breaza ( Breaza Summer School Opening)

Comandantul UNAp, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, a deschis cursurile ªcolii de Varã cu tema "Dezvoltare durabilã ºi securitate" (LT. General Teodor Frunzeti, the NDU commander, opened the Summer School with a lecture on "Lasting development and Security) - foto Constantin Mireanu

Comandantul UNAp, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, a deschis cursurile Școlii de Vară cu tema "Dezvoltare durabilă și securitate" (LT. General Teodor Frunzeti, the NDU commander, opened the Summer School with a lecture on "Lasting development and Security) - foto Constantin Mireanu