Deschiderea cursurilor Școlii de Vară de la Breaza ( Breaza Summer School Opening)

Generalul-locotenent Frunzeti adresându-se studenþilor participanþi la cursurile ªcolii de Varã(LT. General Frunzeti addresses to the students) - foto Constantin Mireanu

Generalul-locotenent Frunzeti adresându-se studenților participanți la cursurile Școlii de Vară(LT. General Frunzeti addresses to the students) - foto Constantin Mireanu