ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Secretarul de stat Dan Tãtaru trece în revistã militarii Detaºamentului ROFND XIX (State Secretary Dan Tataru reviews the ROFND XIX Detachment)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru trece în revistă militarii Detașamentului ROFND XIX (State Secretary Dan Tataru reviews the ROFND XIX Detachment)- foto Dumitru Toma