Acțiuni de asistență medicală la exercițiul "JTF-East Rotation 2009" (Humanitarian civil assistance within the "JTF East Rotation 2009" exercise)

Localnici la controlul cardiologic (Appointment to cardiology)- foto Cãtãlina Þãruº

Localnici la controlul cardiologic (Appointment to cardiology)- foto Cătălina Țăruș