Acțiuni de asistență medicală la exercițiul "JTF-East Rotation 2009" (Humanitarian civil assistance within the "JTF East Rotation 2009" exercise)

Discuþie între medicul militar român ºi pacienþi (Romanian military doctor and his patients)- foto Cãtãlina Þãruº

Discuție între medicul militar român și pacienți (Romanian military doctor and his patients)- foto Cătălina Țăruș