Absolvenþii "Promoþiei Unirea Principatelor Române 150" de la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre (Graduates "Promotia Unirea Principatelor Romane 150")- foto Cãtãlin BunescuAspect din timpul ceremoniei militare (Aspect from the military ceremony)- foto Cãtãlin BunescuIntroducerea în formaþie a drapelului unitãþii (Honor to the Flag of the Unit)- foto Cãtãlin Bunescu
Absolvenții "Promoției Unirea Principatelor Române 150" de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre (Graduates "Promotia Unirea Principatelor Romane 150")- foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 1561 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare (Aspect from the military ceremony)- foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 1392 ori.
Introducerea în formație a drapelului unității (Honor to the Flag of the Unit)- foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 1296 ori.
Pe timpul ceremonialului religios (Aspect from the religious ceremony)- foto Cãtãlin BunescuReprezentantul SMG, colonelul Adrian Bãlãlãu, îi felicitã pe absolvenþi (COL. Adrian Balalau, the representative of the General Staff, congratulates the graduates)- foto Cãtãlin Bunescu
Pe timpul ceremonialului religios (Aspect from the religious ceremony)- foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 1390 ori.
Reprezentantul SMG, colonelul Adrian Bălălău, îi felicită pe absolvenți (COL. Adrian Balalau, the representative of the General Staff, congratulates the graduates)- foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 1825 ori.