Festivitate de absolvire a unei noi serii de subofițeri la Pitești (Graduation ceremony for a new series of NCOs from Pitesti)

Absolvenþii "Promoþiei Unirea Principatelor Române 150" de la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre (Graduates "Promotia Unirea Principatelor Romane 150")- foto Cãtãlin Bunescu

Absolvenții "Promoției Unirea Principatelor Române 150" de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre (Graduates "Promotia Unirea Principatelor Romane 150")- foto Cătălin Bunescu