Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

Aspect din timpul ceremoniei de primire a oaspetelui italian (Aspect from the official ceremony)- foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul ceremoniei de primire a oaspetelui italian (Aspect from the official ceremony)- foto Valentin Ciobârcă