Convorbiri militare româno-italiene (Romanian - Italian military talks)

ªeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, salutã Garda de onoare (Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini salutes the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcã

Șeful Statului Major al Apărării din Republica Italia, generalul Vincenzo Camporini, salută Garda de onoare (Chief of General Staff of Defense from the Republic of Italy, General Vincenzo Camporini salutes the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă