Patrulã mixtã (Joint patrol)- foto SMFTPregãtirea misiunii (Preparation for the mission)- foto SMFTAsigurarea perimetrului (Secure the area)- foto SMFT
Patrulă mixtă (Joint patrol)- foto SMFT
Vizualizat: 2227 ori.
Pregătirea misiunii (Preparation for the mission)- foto SMFT
Vizualizat: 1997 ori.
Asigurarea perimetrului (Secure the area)- foto SMFT
Vizualizat: 1976 ori.
Atelier de ducere a traiului în condiþii de izolare (Workshop for living in isolation)- foto SMFTExerciþiu metodic de ducere a luptei în localitate (Exercise of combat in towns)- foto SMFTRealizarea siguranþei dispozitivului (Secure the area)- foto SMFT
Atelier de ducere a traiului în condiții de izolare (Workshop for living in isolation)- foto SMFT
Vizualizat: 1712 ori.
Exercițiu metodic de ducere a luptei în localitate (Exercise of combat in towns)- foto SMFT
Vizualizat: 1608 ori.
Realizarea siguranței dispozitivului (Secure the area)- foto SMFT
Vizualizat: 2089 ori.
Dispensarul comunal din Botoºeºti Paia înainte de renovare - foto Oliver AnghelMilitari români ºi scoþieni lucrând pentru renovarea dispensarului - foto Oliver AnghelMilitari români ºi scoþieni lucrând la interiorul clãdirii - foto Oliver Anghel
Dispensarul comunal din Botoșești Paia înainte de renovare - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1593 ori.
Militari români și scoțieni lucrând pentru renovarea dispensarului - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1479 ori.
Militari români și scoțieni lucrând la interiorul clădirii - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1595 ori.
Reabilitarea drumului de acces cãtre dispensar - foto Oliver AnghelMilitarii oferã rechizite ºi dulciuri copiilor de la ºcoala din Botoºeºti Paia - foto Oliver AnghelOficialitãþile prezente la Ziua Distinºilor Vizitatori organizatã în Poligonul Obedeanu- foto Oliver Anghel
Reabilitarea drumului de acces către dispensar - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1530 ori.
Militarii oferă rechizite și dulciuri copiilor de la școala din Botoșești Paia - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1567 ori.
Oficialitățile prezente la Ziua Distinșilor Vizitatori organizată în Poligonul Obedeanu- foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1482 ori.
Militari în timpul exerciþiului prezentat la DVD - foto Oliver AnghelAcordarea primului ajutor - foto Oliver AnghelMilitari în misiune de patrulare - foto Oliver Anghel
Militari în timpul exercițiului prezentat la DVD - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1584 ori.
Acordarea primului ajutor - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1506 ori.
Militari în misiune de patrulare - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 1894 ori.