Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Oficialitãþile prezente la Ziua Distinºilor Vizitatori organizatã în Poligonul Obedeanu- foto Oliver Anghel

Oficialitățile prezente la Ziua Distinșilor Vizitatori organizată în Poligonul Obedeanu- foto Oliver Anghel