Exercițiu de instruire în comun româno-chinez "Friendship Action 2009" (Romanian-Chinese common training exercise "Friendship Action 2009")

Plutonul de militari chinezi la festivitatea de închidere a exerciþiului - foto Dragoº Anghelache

Plutonul de militari chinezi la festivitatea de închidere a exercițiului - foto Dragoș Anghelache