Transfăgărășan - 35 de ani de la inaugurare (Transfagarasan - the 35th anniversary)

Veterani ai Transfãgãrãºanului amintindu-ºi de planurile proiectului (Transfagarasan's veterans are remembering the plans of the way)- foto Cãtãlin Ovreiu

Veterani ai Transfăgărășanului amintindu-și de planurile proiectului (Transfagarasan's veterans are remembering the plans of the way)- foto Cătălin Ovreiu