Reuniunea Grupului de lucru audio-vizual militar al NATO la Bucurešti (NATO Military Audio Visual Working Group Reunion in Bucharest)

Aspecte din timpul reuniunii (Aspect from the Reunion)- foto Eugen Mihai

Aspecte din timpul reuniunii (Aspect from the Reunion)- foto Eugen Mihai