Briefing de situaþie la Comandamentul Operaþional Întrunit (Briefing in Varsatura Joint Operational Command)- foto Romeo FeraruCelula MEL-MIL de la Comandamentul Operaþional Întrunit (MEL-MIL cell from the Joint Operational Command) foto Romeo FeraruO nouã situaþie operativã la Comandamnetul Operaþional Întrunit (A new operative situation at the Joint Operational Command)- foto Romeo Feraru
Briefing de situație la Comandamentul Operațional Întrunit (Briefing in Varsatura Joint Operational Command)- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1027 ori.
Celula MEL-MIL de la Comandamentul Operațional Întrunit (MEL-MIL cell from the Joint Operational Command) foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1032 ori.
O nouă situație operativă la Comandamnetul Operațional Întrunit (A new operative situation at the Joint Operational Command)- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1022 ori.
Comandantul detaºamentului de purificare a apei primeºte certificatul de recunoaºtere a afirmãrii ca subunitate NATO (The commander of the filtering water detachment receives the certificate of affirmation as a NATO subunit) - foto Adrian CucuAmbarcader gata de lucru (The working unloading dock)- foto Adrian CucuComandantul Batalionului 72 Geniu, locotenent-colonelul Vasile Ionescu, primeºte felicitãrile membrilor comisiei de evaluare (The commander of the 72nd Engineering Battalion LT. COL. Vasile Ionescu is congratulated by the commssion of evaluation)- foto Adrian Cucu
Comandantul detașamentului de purificare a apei primește certificatul de recunoaștere a afirmării ca subunitate NATO (The commander of the filtering water detachment receives the certificate of affirmation as a NATO subunit) - foto Adrian Cucu
Vizualizat: 1077 ori.
Ambarcader gata de lucru (The working unloading dock)- foto Adrian Cucu
Vizualizat: 1140 ori.
Comandantul Batalionului 72 Geniu, locotenent-colonelul Vasile Ionescu, primește felicitările membrilor comisiei de evaluare (The commander of the 72nd Engineering Battalion LT. COL. Vasile Ionescu is congratulated by the commssion of evaluation)- foto Adrian Cucu
Vizualizat: 1213 ori.
Echipajul este pregãtit pentru montarea debarcaderului (The crew is ready to mount the unloading dock)- foto Adrian CucuGeneralul de brigadã Mihai Chiriþã îl felicitã pe comandantul Batalionului 72 Geniu, locotenent-colonelul Vasile Ionescu (Brigade General Mihai Chirita congratulates the commander of the 72nd Engineering Battalion, Lieutenant Colonel Vasile Ionescu)- foto Adrian Cucu
Echipajul este pregătit pentru montarea debarcaderului (The crew is ready to mount the unloading dock)- foto Adrian Cucu
Vizualizat: 1087 ori.
Generalul de brigadă Mihai Chiriță îl felicită pe comandantul Batalionului 72 Geniu, locotenent-colonelul Vasile Ionescu (Brigade General Mihai Chirita congratulates the commander of the 72nd Engineering Battalion, Lieutenant Colonel Vasile Ionescu)- foto Adrian Cucu
Vizualizat: 1529 ori.