Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Coordonatorii ºi comandanþii de unitãþi participanþi la ROUEX 09 la recunoaºteri în zona de desfãºurare a exerciþiului ROUEX 09 (Coordinators and commanders of the ROUEX 09 units are in the exercise's reconnaissance area)- foto Mihai Niþu

Coordonatorii și comandanții de unități participanți la ROUEX 09 la recunoașteri în zona de desfășurare a exercițiului ROUEX 09 (Coordinators and commanders of the ROUEX 09 units are in the exercise's reconnaissance area)- foto Mihai Nițu