Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Formaþie de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT care se mascheazã cu ajutorul elementelor de la sol (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in camouflage with the help of the ground elements)- foto Mihai Niþu

Formație de elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT care se maschează cu ajutorul elementelor de la sol (The IAR 330 PUMA SOCAT helicopters in camouflage with the help of the ground elements)- foto Mihai Nițu