Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor-Trecerea tehnicii pe podul de pontoane (Training of pontoon bridge personnel. The vehicles pass over the pontoon bridge)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor-Trecerea tehnicii pe podul de pontoane (Training of pontoon bridge personnel. The vehicles pass over the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu