Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Instrucþia pontonierilor-Trecerea tehnicii peste cursurile de apã (Training of pontoon bridge personnel. The vehicles pass over the river courses)- foto Mihai Niþu

Instrucția pontonierilor-Trecerea tehnicii peste cursurile de apă (Training of pontoon bridge personnel. The vehicles pass over the river courses)- foto Mihai Nițu