Aspecte din timpul pregătirii și a primei zile de exercițiu (Aspects from the preparations and the first day of the exercise)

Trecerea tancurilor se face în deplinã siguranþã (The tanks are safely traversing the pontoon bridge)- foto Mihai Niþu

Trecerea tancurilor se face în deplină siguranță (The tanks are safely traversing the pontoon bridge)- foto Mihai Nițu