Locþiitorul ºefului SMG ºi Comandantul Academiei salutã formaþia de studenþi (The deputy chief of General Staff and the commander of the Academy salute the students)-foto Liliana BanTrecerea în revistã a formaþiei de studenþi (Review of the students)- foto Liliana BanDiscursul locþiitorului ºefului SMG, general-maior dr. ªtefan Oprea, la deschiderea anului universitar (Deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea addresses to the audiance)- foto Liliana Ban
Locțiitorul șefului SMG și Comandantul Academiei salută formația de studenți (The deputy chief of General Staff and the commander of the Academy salute the students)-foto Liliana Ban
Vizualizat: 545 ori.
Trecerea în revistă a formației de studenți (Review of the students)- foto Liliana Ban
Vizualizat: 576 ori.
Discursul locțiitorului șefului SMG, general-maior dr. Ștefan Oprea, la deschiderea anului universitar (Deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea addresses to the audiance)- foto Liliana Ban
Vizualizat: 658 ori.
Reprezentanþi ai MApN prezenþi la festivitatea de deschidere a anului universitar (The MoND representatives)- foto Liliana Ban
Reprezentanți ai MApN prezenți la festivitatea de deschidere a anului universitar (The MoND representatives)- foto Liliana Ban
Vizualizat: 584 ori.