Deschiderea anului universitar la Academia Tehnică Militară (Military Technical Academy)

Prezentarea Ordinului ministrului apãrãrii naþionale de cãtre decanul Facultãþii de Mecatronicã ºi Sisteme Integrate de Armamament (The dean of the Armamants Faculty reads the Minstry's Order)- foto Fãnel Tãtãrici

Prezentarea Ordinului ministrului apărării naționale de către decanul Facultății de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armamament (The dean of the Armamants Faculty reads the Minstry's Order)- foto Fănel Tătărici