Comandantul Academiei prezintã raportul ªefului Statului Major al Forþelor Aeriene (The Academy's commander reports to the chief of the Air Force Staff)- foto Bogdan Chioseauaªeful Statului Major al Forþelor Aeriene ºi comandantul Academiei trec în revistã formaþia de studenþi -(The chief of the Air Force Staff and the  Academy's commander  review the students in formation) foto Bogdan ChioseauaOficialitãþi prezente la festivitatea de deschidere a anului universitar (Officials)- foto Bogdan Chioseaua
Comandantul Academiei prezintă raportul Șefului Statului Major al Forțelor Aeriene (The Academy's commander reports to the chief of the Air Force Staff)- foto Bogdan Chioseaua
Vizualizat: 586 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și comandantul Academiei trec în revistă formația de studenți -(The chief of the Air Force Staff and the Academy's commander review the students in formation) foto Bogdan Chioseaua
Vizualizat: 573 ori.
Oficialități prezente la festivitatea de deschidere a anului universitar (Officials)- foto Bogdan Chioseaua
Vizualizat: 608 ori.
Prezentarea mesajului ministrului apãrãrii naþionale de cãtre consilierul ministrului Horia Matei (The Ministry's Adviser Horia Matei reads the Ministry's message)- foto Bogdan Chioseaua
Prezentarea mesajului ministrului apărării naționale de către consilierul ministrului Horia Matei (The Ministry's Adviser Horia Matei reads the Ministry's message)- foto Bogdan Chioseaua
Vizualizat: 590 ori.