Garda de onoare prezintã onorul secretarului de stat Ionel Aurel Lascu sosit la Ziua Distinºilor Vizitatori a Exerciþiului ROUEX 09 (The Guard of Honor salutes the State Secretary Ionel Aurel Lascu in the ROUEX 09 DVD) - foto Vali CiobârcãExpoziþia de tehnicã militarã prezentatã la ROUEX 09 (Military equipment stand at the ROUEX 09)- foto Vali CiobârcãExerciþiu demonstrativ prezentat distinºilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcã
Garda de onoare prezintă onorul secretarului de stat Ionel Aurel Lascu sosit la Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului ROUEX 09 (The Guard of Honor salutes the State Secretary Ionel Aurel Lascu in the ROUEX 09 DVD) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1425 ori.
Expoziția de tehnică militară prezentată la ROUEX 09 (Military equipment stand at the ROUEX 09)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1910 ori.
Exercițiu demonstrativ prezentat distinșilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1688 ori.
Exerciþiu demonstrativ prezentat distinºilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcã Exerciþiu demonstrativ prezentat distinºilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcã Personalitãþi militare ºi civile participante la DVDay (Military and civilian personalities participating in the DVD)- foto Vali Ciobârcã
Exercițiu demonstrativ prezentat distinșilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1798 ori.
Exercițiu demonstrativ prezentat distinșilor vizitatori la ROUEX 09 (Demonstrative exercise in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1856 ori.
Personalități militare și civile participante la DVDay (Military and civilian personalities participating in the DVD)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1716 ori.
Participanþi la DVDay-ul exerciþiului ROUEX 09 (Participants in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcã Comandanþii unitãþilor militare participante la exerciþiul ROUEX 09(Commanders of the military units participating in the exercise) - foto Vali Ciobârcã Secretarul de stat Ionel Aurel Lascu felicitând personalul participant la exerciþiul ROUEX 09 (State Secretary Ionel Aurel Lascu congratulates the participants) - foto Vali Ciobârcã
Participanți la DVDay-ul exercițiului ROUEX 09 (Participants in the ROUEX 09 DVD)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1656 ori.
Comandanții unităților militare participante la exercițiul ROUEX 09(Commanders of the military units participating in the exercise) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1687 ori.
Secretarul de stat Ionel Aurel Lascu felicitând personalul participant la exercițiul ROUEX 09 (State Secretary Ionel Aurel Lascu congratulates the participants) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1631 ori.
Operator în centrul de transmisiuni al exerciþiul ROUEX 09 (The operator in the ROUEX 09 transmission center)- foto Vali Ciobârcã Prezentarea exerciþiului desfãºurat în Poligonul Capu Midia (Presentation of the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan CiocanAspecte de la desfãºurarea exerciþiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan Ciocan
Operator în centrul de transmisiuni al exercițiul ROUEX 09 (The operator in the ROUEX 09 transmission center)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1646 ori.
Prezentarea exercițiului desfășurat în Poligonul Capu Midia (Presentation of the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1713 ori.
Aspecte de la desfășurarea exercițiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that was developed in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1850 ori.
Contraamiralul Dorin Dãnilã, ºeful Statului Major al Forþelor Navale, participã la exerciþiile prezentate de marinari distinºilor vizitatori (Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff during the exercises the sailors present in the DVDay)- foto ªtefan CiocanTrageri anti-aeriene în Poligonul Capu Midia (Anti-air firings in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan CiocanExerciþiu de desant aerian prezentat distinºilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Air landing exercise presented in Capu Midia shooting field)- foto ªtefan Ciocan
Contraamiralul Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale, participă la exercițiile prezentate de marinari distinșilor vizitatori (Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff during the exercises the sailors present in the DVDay)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1800 ori.
Trageri anti-aeriene în Poligonul Capu Midia (Anti-air firings in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1824 ori.
Exercițiu de desant aerian prezentat distinșilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Air landing exercise presented in Capu Midia shooting field)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1918 ori.