Aspecte de la Ziua Distinșilor Vizitatori (Distinguished Visitors' Day)

Garda de onoare prezintã onorul secretarului de stat Ionel Aurel Lascu sosit la Ziua Distinºilor Vizitatori a Exerciþiului ROUEX 09 (The Guard of Honor salutes the State Secretary Ionel Aurel Lascu in the ROUEX 09 DVD) - foto Vali Ciobârcã

Garda de onoare prezintă onorul secretarului de stat Ionel Aurel Lascu sosit la Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului ROUEX 09 (The Guard of Honor salutes the State Secretary Ionel Aurel Lascu in the ROUEX 09 DVD) - foto Vali Ciobârcă