Exerciþiu de desant aerian prezentat distinºilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Air landing exercise presented in Capu Midia shooting field)-  foto ªtefan CiocanAspecte de la desfãºurarea exerciþiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that occurred in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan CiocanExerciþiu de evacuare medicalã prezentat distinºilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Medical evacuation exercise to be presented in Capu Midia shooting range)- foto ªtefan Ciocan
Exercițiu de desant aerian prezentat distinșilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Air landing exercise presented in Capu Midia shooting field)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1524 ori.
Aspecte de la desfășurarea exercițiului în Poligonul Capu Midia (Aspect from the exercise that occurred in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1534 ori.
Exercițiu de evacuare medicală prezentat distinșilor vizitatori din Poligonul Capu Midia (Medical evacuation exercise to be presented in Capu Midia shooting range)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1500 ori.
Reprezentanþii mass-media prezenþi la Ziua Distinºilor Vizitatori în Poligonul Cincu (Journalists during the DVDay in Cincu shooting range)- foto Vali Ciobârcã
Reprezentanții mass-media prezenți la Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Cincu (Journalists during the DVDay in Cincu shooting range)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1540 ori.