Atelier de lucru pentru noul concept strategic al NATO la Colegiul Național de Apărare (The workshop on NATO new strategic concept - to occur at the National Defense College)

Colonelul Mircea Mândrescu, ºeful Colegiului Naþional de Apãrare, Wojciech Zajaczowski, ambasadorul Poloniei la Bucureºti, Teodor Meleºcanu, preºedintele Comisiei de Apãrare din Senat, Gabriel Ghercioiu, director general al Departamentului de politica de apãrare ºi planificare din MApN ºi Iulian Chifu, ºeful Conflict Prevention and Early Warning Center, pe timpul activitãþii (Colonel Mircea Mandrescu, chief of National Defence College, Wojciech Zajaczowski, the Polish Ambassador, Teodor Melescanu, president of Senate Commission of Defence, Gabriel Ghercioiu, general director of Department for Defense  Policy and Planning and Iulian Chifu, chief of Conflict Prevention and Early Warning Center) - foto Dumitru Toma

Colonelul Mircea Mândrescu, șeful Colegiului Național de Apărare, Wojciech Zajaczowski, ambasadorul Poloniei la București, Teodor Meleșcanu, președintele Comisiei de Apărare din Senat, Gabriel Ghercioiu, director general al Departamentului de politica de apărare și planificare din MApN și Iulian Chifu, șeful Conflict Prevention and Early Warning Center, pe timpul activității (Colonel Mircea Mandrescu, chief of National Defence College, Wojciech Zajaczowski, the Polish Ambassador, Teodor Melescanu, president of Senate Commission of Defence, Gabriel Ghercioiu, general director of Department for Defense Policy and Planning and Iulian Chifu, chief of Conflict Prevention and Early Warning Center) - foto Dumitru Toma